Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli ve küçük ölçekli şirketler için uygulanan “Finansal Yeniden Yapılandırma” sürecine dair bilgi raporuna https://www.tbb.org.tr/fyy/rapor.pdf üzerinden ve ayrıca Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalar hakkındaki dokümanlara ve istatistiki raporlara aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz