Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli ve küçük ölçekli şirketler için “Finansal Yeniden Yapılandırma” uygulamasına başlanmıştır.

Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesi amaçlanmaktadır.

Çerçeve Anlaşmalar hakkındaki dokümanlara ve istatistiki raporlara aşağıdaki linkler ile ulaşabilirsiniz.