Bankaların Kadın Girişimciliğine Özel Faaliyetleri

Bankacılık sektörü kadın girişimciliğini geliştirecek; özel avantajlı finansman imkanları, bankacılık işlemlerinde ücret muafiyetleri gibi finansal destekler sunmakta, bunların yanı sıra kadın girişimcilere özel; mentörlük, ücretsiz danışmanlık hizmeti ve finansal okuryazarlık eğitimleri gibi çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.

Bankaların kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için sürdürdüğü faaliyetlere ilişkin detaylı bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Akbank T.A.Ş.


İnternet Sayfası: tıklayınız
Alternatifbank A.Ş.


İnternet Sayfası: tıklayınız
Anadolubank A.Ş.


İnternet Sayfası: tıklayınız
DenizBank A.Ş.

İnternet Sayfası: tıklayınız

Kobi İşkolumuzca TurWIB özelinde kredi kullanan müşterilerimiz için planladığımız ürünler; ...

Turwib Krediyi kullanan kadın girişimci müşterilerimize özel bir ücretsiz bundle paketi ön çalışması yaptık. TurWIB programı daha sahada kullanılmaya başlamadan segment ekibimiz aşağıdaki link’i internet sayfamıza yerleştirdi ve satış ekibimiz aracılığıyla sahayı bilgilendirdik.

Turwib Kredisi haricinde kredi talebi olan Kadın işletmelerimiz için içeriğinde farklı avantajlar bulunan (Çek, Senet, Swift ücreti vs gibi.) paketler hazırladık. Paket tutarlarını ödeme kolaylığı açısından 3 taksitte ödeyebilecekleri şekilde kurguladık.

Ayrıca işkolumuz özelinde Kadın girişimci müşterilerimize özel limitler ile ilgili de aksiyon aldık. Kobi-Tek Robot Listesi içerisinde yer alan Kadın girişimcileri tespit ettik. Bu müşteriler için ipotekli limitten %20 daha fazla olacak şekilde KGF limitleri hesaplanarak sistem yüklemesi sağladık.

Pos ürünü özelinde %1,29 oran verdik. Ayrıca pos masrafları ile ilgili bir çalışma yapıyoruz.

Sigorta ile ilgili Kadınlar için kritik hastalıkları içeren bir paket çalışması yapılıyor,

Ocak ayında Frankfurt School ile online seminer ve eğitimler olacak, orada da işkolu olarak katılım sağlayacağız,


Linked-in ve diğer platformlar için tüm işkolları ve kurumsal iletişim ortaklığında bir çatı söylem oluşturma aşamasındayız.

QNB Finansbank A.Ş. 


İnternet Sayfası: tıklayınız
Şekerbank T.A.Ş.  

İnternet Sayfası: tıklayınız
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.  


İnternet Sayfası: tıklayınız
Türk Eximbank 

Türk Eximbank olarak kadın girişimci ihracatçı firmalara özel aşağıda detayları iletilen destek uygulamalarımız bulunmaktadır. ...

07.03.2019’da Dünya Kadınlar günü münasebetiyle 8 Mart 2019 tarihinde imzalanan protokol kapsamında; kadın girişimci‐ihracatçı firmalara QNB Finansbank aracılığı ile kullandırılacak SÖİK‐Döviz Kredilerinde 0,25 puan indirim uygulanmasına başlanmıştır. Ardından Kadın girişimci‐ihracatçı firmalara QNB Finansbank’a ilave olarak Türkiye İş Bankası, Türkiye Garanti Bankası ve Türk Ekonomi Bankası aracılığı ile kullandırılan SÖİK‐Döviz Kredilerinde de aynı indirim imkanı getirilmiştir. Buna müteakip kadın girişimci ihracatçı firmalardan gelen talepler de değerlendirilerek 2019 Temmuz ayı içerisinde söz konusu aracı bankalar ile kapsamı genişletmeye yönelik ek protokoller imzalanarak süresiz hale getirilmiştir. Akabinde Denizbank A.Ş. ile de Protokol imzalanmıştır. Gerçekleştirilen revizyonlar doğrultusunda daha fazla kadın girişimci ihracatçı firmaya söz konusu kredilerin uygun koşullar ile sunulabilmesi amaçlanmaktadır.

Bunun dışında Dünya Bankası fonundan sağlanan 500 milyon EURO kaynağın %10’u “Kadın Katılımı*” tanımına giren ihracatçı firmalara kullandırılmaktadır. Azami 2 yılı geri ödemesiz azami 8 yıla kadar işletme sermayesi veya yatırım amaçlı kullandırılabilecek kredide Kadın katılımı sağlayan firmalara 0,10 puan faiz indirimi uygulanmaktadır.

Ayrıca Asya’nın kalkınması ve gelişmesi için faaliyet gösteren sürdürülebilir gelişimi destekleyen Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) kaynağından 250 milyon ABD Doları kaynak sağlanmıştır. Ağustos 2021’de yürürlüğe giren kredi programı kapsamında azami %5’i belirlenen “Kadın Katılımı*” tanımı altında kullandırılacaktır. Türk Eximbank bu koşul altında ek %5 daha kullandırım yapmak için çaba gösterecektir.

*Yabancı kaynaklardan sağlanan fonlarda “Kadın Katılımı” şu şekilde tanımlanmaktadır: (i) kadın mülkiyetinde (uygun şekilde belgelenmiş temsilciği ve yönetim gücü olan en azından bir kadın hissedar/ortak); ya da (ii) kadın tarafından yönetilen (en azından bir kadın üst seviye yöneticisi olan (Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı) ya da orta seviye yöneticilerinin en az %25’i kadın olan); ya da (iii) ilgili sektördeki ortalama kadın istihdam oranından daha yüksek oranda kadın istihdam eden; ya da (iv) son 1 yılda kadın istihdam oranını en az %5 oranında artırmış olan.


Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.  

Kadın girişimcilere yönelik olarak mevcutta Bankamız web sitesinde yer alan bir kurumsal kredi ürünümüz bulunmamakla birlikte, fiyatlama yapımız dahilinde kadın girişimci müşterilerimizin kredi ürün talepleri için özel fiyatlama tanımlamaları uygulanabilmektedir. ...

Ayrıca, Bankamız web sitesi https://www.ziraatbank.com.tr/tr/ticari/tarim/genc-ciftci-akademisi linki üzerinden ulaşılabilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi projesi kapsamında kadın çiftçilere öncelik verildiği bilgisi yer almaktadır.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.  
Türkiye Halk Bankası A.Ş.  

İnternet Sayfaları:
tıklayınız tıklayınız tıklayınız

Bankamızda kadın girişimcilere özel, avantajlı ürün ve hizmetler sunulmakta ve uçtan uca tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilere destekler sağlanmaktadır....

Kadın girişimcileri teşvik etme hedefiyle yola çıkan Halkbank, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün hemen akabinde sektörde bir ilk gerçekleştirilerek “Üreten Kadının Bankası” olma vizyonu ile Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü kurmuştur. Bankamızda kadın girişimcilere özel, avantajlı ürün ve hizmetler sunulmakta ve uçtan uca tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilere destekler sağlanmaktadır.

Kadının ekonomik hayata katılımını teşvik ederek kadın girişimciliği oranını artırmak, kadın girişimci işletmelerin büyümesine ve bu sayede ülkemiz ekonomisine ve toplumsal refah artışına katkı sağlamak ana amacımızdır.

Özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri için kadının ekonomiye katılımı stratejik bir öneme sahiptir. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık %50’sini kadınlar oluşturmaktadır. Ekonomik faaliyete katılımda da ev ekonomisine katkı sağlamanın ötesinde, kadınlarımızın ekonomiye gerçek anlamda katılımını teşvik etmek, ülkemiz Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYİH) artışına da katkı sağlayacaktır. Dünyada %30’lar seviyesinde olan kadın girişimciliği oranlarının, ülkemizde %11’ler seviyesinde olması bu yolda yapılacak daha birçok şey olduğunun da göstergesidir.

  • Bankamız, 8 Mart 2021 tarihinden bugüne kadar bir yılını tamamlayan “Üreten Kadınlar” projesiyle 100 bin kadın girişimci hedefini aşarak 105 bin kadın girişimciye finansal destek sağlamış olup, 10,7 milyar TL’ye yakın kredi hacmine ulaşmıştır.
  • Bankamız, Üreten Kadınlar Yarışması ile Türkiye’nin başarılı kadın girişimcilerini maddi desteklerin yanı sıra eğitim, tanıtım ve yaşam boyu bankacılık hizmet paketleriyle ödüllendirdi.
  • Kadın Girişimci Kredisi ve Girişimci Kredilerine Dijital Kredi Platformundan da, başvuru (kuruluş tarihi 1 yıldan eski ve son mali yıl cirosu 3.000.000-TL altında olan firmalar) yapılabilmektedir.
  • Halkbank olarak girişim yolculuklarında üreten kadınlarımıza sağladığımız avantajlı ürünlerimiz arasına Paraf Üreten Kadın kredi kartını da ekledik.

Bu amaçla hizmete sunulan ürünler ve detayları aşağıda yer almaktadır.

1. KADIN GİRİŞİMCİ KREDİLERİ:

Kadın Girişimci Kredimizin hedef kitlesini, gerçek kişi kadın şahıs işletmeleri veya hisseleri toplamının en az %50’si kadın girişimcilere ait olan tüzel kişi işletmeler oluşturmaktadır. Kredimiz, işini kurmuş olan kadın girişimciler için azami 150.000 TL; yeni iş kuran kadın girişimciler (6 aydan kısa süredir faaliyette bulunan) için ise azami 100.000 TL’ye kadar uygulanabilmektedir. Azami 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 36 ay vade uygulanabilmektedir. Ödemesiz dönem faizleri 3’er ayda bir tahsil edilecektir. Kredi başvuru şartları arasında sektörel ayrım bulunmamakta olup, ticaret sicile tasdik edilmiş ve oda kaydı bulunan tüm kadın girişimciler krediye başvurabilir.

2. GİRİŞİMCİ KREDİLERİ:

Herhangi bir faaliyeti ya da kendine ait iş yeri olmayıp kendi işini kurmak isteyen girişimciler, bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren ve faaliyetlerini büyütmek, ürün / hizmet yelpazesini geliştirmek isteyen girişimciler, eğitimini aldığı veya tecrübe edindiği iş kolunda kendi nam ve hesabına iş yeri açmak isteyen girişimciler kredinin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Başvuru tarihi itibarıyla, 2 yılı aşmamak üzere ticari faaliyette bulunan girişimcilerin talepleri krediye konu olabilecektir.

TEKNO GİRİŞİMCİ KREDİSİ: Kredi üst limiti azami 300.000 TL’dir. Tekno Girişimci Kredisi’nin hedef kitlesini; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde, bilişim ve yazılım alanında faaliyet gösteren girişimciler ile TÜBİTAK, KOSGEB veya Bakanlık gibi kamu kurum ve kuruluşlarının teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler oluşturmaktadır.

CESUR GİRİŞİMCİ KREDİSİ: Kredi üst limiti azami 250.000 TL’dir. 45 yaşını aşmamış, üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, eğitimini aldığı ve en az 2 yıl deneyim kazandığı iş kolunda kendi iş yerini açmak isteyen girişimciler bu kredinin hedef kitlesidir. Örneğin; tıp doktorları, etüt merkezi açacak öğretmenler, diş doktorları, veterinerler, avukatlar gibi.

GENÇ GİRİŞİMCİ KREDİSİ: Kredi üst limiti azami 200.000 TL’dir. 35 yaşını aşmamış, üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen girişimciler bu kredinin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

USTA GİRİŞİMCİ KREDİSİ: Kredi üst limiti azami 175.000 TL’dir. 45 yaşını aşmamış, en az ilkokul mezunu, kurmayı düşündüğü iş kolunda en az 3 yıl çalıştığını gösteren belgeye sahip ve mesleki kuruluşlardan almış olduğu eğitim sertifika/belgesi bulunan girişimciler bu kredinin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

HALK GİRİŞİMCİ KREDİSİ: Kredi üst limiti azami 150.000 TL’dir. 45 yaşını aşmamış, en az ilkokul mezunu, kurmayı düşündüğü işle ilgili faaliyeti yürütme yeteneğine ve tecrübesine sahip olduğu kanaati edinilen girişimciler, kredinin hedef kitlesidir.

3. KOSGEB KOBİ FİNANSMAN DESTEK PAKETİ: Bankamız ile KOSGEB arasında imzalanan protokol kapsamında; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan girişimci işletmeler kredinin hedef kitlesini oluşturmaktadır. İşletmelere kullandırılacak kredilerin faizinin bir kısmı ya da tamamı (protokolde belirtilen oranlarda) KOSGEB tarafından karşılanacaktır. Kredide azami vade 18 ay olup; üst limit 70.000 TL olarak uygulanmaktadır.

4. KADIN KOOPERATİFLERİ DESTEK PAKETİ: Kredinin hedef kitlesini; asgari 7 gerçek kişi ile kurulan, Ticaret Sicile tescil edilerek tüzel kişilik kazanan, ortaklarının en az %50’si kadın olan kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri T.C. Ticaret Bakanlığı’nca gerçekleştirilen kooperatifler oluşturmaktadır. Kadın Kooperatifleri Destek Paketi üst limiti 500.000-TL olarak uygulanmaktadır.

Türkiye İş Bankası A.Ş.


İnternet Sayfası: tıklayınız
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.  


İnternet Sayfası: tıklayınız

Yürüttüğümüz faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. ...

Güncel durumda Bankamızda kadın girişimciler konusuna yönelik çalışmamız olmamakla birlikte kadın istihdamı ve fırsat eşitliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar aşağıda ve linkteki entegre raporumuzda ( rapor için tıklayınız ), bilgilerinize sunarız.

Son dönemde kapsayıcı kalkınmaya odaklanan TSKB, kadın istihdamının artırılması için özel sektöre fon sağlamaktadır.

TSKB, Aralık 2016’da Fransız Kalkınma Ajansı (AFD - Agence Française de Développement) ile imzaladığı kaynak anlaşması ile birlikte, kaynak temalarına iş sağlığı ve güvenliği ile kadın istihdamını eklemiştir. AFD’den sağlanan bu kaynak ile Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların iş sağlığı ve güvenliği yatırımları desteklenmiş, çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeten ve kadınların istihdama katılmasına fırsat tanıyan firmaların yatırımlarına finansman sağlanmıştır. 2018 yılında Dünya Bankası’ndan sağlanan 400 milyon ABD Doları tutarındaki kredi ile kadın istihdamına ilave olarak geçici koruma altındaki Suriyelilerin (GKaS) de yoğunlukta yaşadığı gelişmekte olan bölgelerde faaliyet gösteren işletmeleri 2020 yılında da desteklemeye devam etmiştir. 2019 yılında ise AFD ile 2016 yılından beri süre gelen iş birliğinin devamı niteliğinde, 85 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzalanmıştır. Bu finansman ile çalışma ortamında fırsat eşitliği ve kadın istihdamını destekleyen firmaların yatırımlarına finansman sağlanmaya devam edilmektedir.

Cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı teması kapsamında finansman sağlanan projelerle, 2020 yılsonu itibarıyla 1.500’ün üzerinde kadına iş olanağı yaratılmıştır. Ayrıca, fırsat eşitliği kapsamında firmaların öz değerlendirme yapmaları ve mevcut uygulamalarını iyileştirmeye yönelik aksiyon planları da tasarlanmaktadır. Bu kapsamda, işe alımdan itibaren çalışanlara fırsat eşitliğinin uygulanması, insan kaynakları, etik, disiplin politikalarının revize edilmesi, firmalarda emzirme odasının iyileştirilmesi veya oluşturulması, kadın-erkek maaş oranı arasındaki farkın azaltılması/eşitlenmesi, cinsiyet eşitliğine ilişkin eğitimlerin desteklenmesi vb. aksiyon planları uygulanmaktadır. 2018-2021 Haziran döneminde Kadın Dostu Kredi Programı’na katılan firmalarda; politikalar, eğitim, çalışma koşulları, yönetimde temsil gibi gelişim alanlarında kaydedilen performans artışı %25’e olmuştur. Detay için tıklanız

Cinsiyet Eşitliği Politikası TSKB’nin cinsiyet eşitliği gözeten iç ve dış uygulama ile stratejilerine ilişkin sorumluluk ve prensiplerini belirlemek üzere TSKB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası yayınlanmıştır.erişim için tıklayınız

Eşit Adımlar SKD Türkiye (Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) iş birliğinde hayata geçirilen dijital platform www.esitadimlar.com kadın istihdamının desteklenmesi ve iş yerinde fırsat eşitliği yaklaşımının geliştirilmesi için adım atmak isteyen tüm firmalara kapsamlı bir rehber sunmaktadır. Dijital bir kütüphane olan ve sosyal medya kanallarını etkin şekilde kullanan #EşitAdımlar, Türkiye’den ve dünyadan başarılı uygulamaları, yol haritalarını, konuyla ilgili standart ve mevzuatları bu alanda yapılmış tüm nitelikli araştırmaları barındıran bir platform olma yolunda ilerlemektedir.

Yarının Kadın Yıldızları TSKB’nin kültür-sanat alanındaki çalışmalara desteği uzun yıllara dayanmaktadır. Banka, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Müzik Festivali kapsamındaki konserlere 1990 yılından bu yana destek vermektedir. TSKB, bu alandaki çalışmalarında da bir öncülüğe imza atmış, 2014 - 2017 yılları arasında sponsor olduğu konserlerin karbon ayak izini silerek festivalin ilk ve tek Sıfır Karbon konserlerinin hayata geçmesini sağlamıştır. TSKB, 2018 yılından itibaren her sene İstanbul Müzik Festivali kapsamında başlattığı “Yarının Kadın Yıldızları” eğitim destek fonuyla üstün yetenekli genç kadın müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaktadır. Yurt dışında bir müzik okulundan lisans veya lisansüstü seviyesinde kabul alan, yurt dışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler bu fona başvurabilmektedir. detaylar için tıklayınız

Eğitimden Üretime Burs Fonu Kadınların ekonomiye katılımı ülkenin refahı açısından büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Bu potansiyelin hayata geçmesi ise kadının eğitimle güçlendirilmesiyle ilişkilidir. Bu inançla hareket eden TSKB Eğitimden Üretime Burs Fonu’nu kurmuştur. Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle kurulan burs fonu ile her sene 3. ve 4. sınıflarda okuyan üniversite öğrencisi kızlar desteklenmektedir. Proje bir burs fonu olmanın ötesinde, her geçen gün daha çok kadının iş hayatında yer almasını sağlama hedefiyle paydaşlarına mentorluk, eğitim ve staj gibi adımlar da sunmaktadır. detaylar için tıklayınız (İş Dünyasında Kadının Güçlenmesine Destek)

UN Global Compact Target Gender Equality Ağustos 2021 tarihinden itibaren UN Global Compact Target Gender Equality programına katılım gösterilmektedir. Bankamızın cinsiyet eşitliği kapsamında mevcut durumunu analizini etmek adına WEPS (Women Empowerment Principles) hazırlamış olduğu Gender Gap Analysis Tool’u uygulanmıştır. Söz konusu tool sonucu dikkate alınarak Eylül ayında düzenlenen atölye çalışmasında Bankamız için yol haritası belirlenmiştir ve bu kapsamda fırsat eşitliği çerçevesinde gelişim alanlarına yönelik hedefler belirlenmiştir.Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A. O. Bankamız ile KOSGEB arasında imzalanan protokol kapsamında ve Salgın Destek Kredisi kapsamında Kadın Girişimcilere ayrıcalıklı kredi desteği sağlanmaktadır. ...

Sağlanan bu desteklerde temel bakış açımız şirketin kadın sahipliği (Hakim ortağın veya hisse pay çoğunluğu kadınlara ait olması) ve/veya kadın yönetiminde (şirketin temsili konusunda kadınların yetkili olması) olmasıdır.


Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.


İnternet Sayfası: tıklayınız
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Hayallerini gerçekleştirmek ve işini bir adım öteye taşımak isteyen girişimci kadınların her zaman yanında olan Vakıf Katılım, yakın zamanda “Kadın Girişimci Finansmanı” ile işini büyütmek ve daha da ileriye taşımak isteyen kadın girişimciler için avantajlı kâr payı oranı ve ödeme koşullarıyla finansman imkânı sunabilecek ...

Kadın girişimciler, kampanya kapsamında 1 milyon TL’ye kadar, aylık eşit taksit ödemeli veya 6 ay anapara ve kâr payı ödemesiz, 36 aya varan vade imkânlarından faydalanabilecek.

Kampanyadan, hali hazırda ticari faaliyeti bulunan gerçek kişi kadın tacirler, %51 hissesi kadın ortağa ait tüzel firmalar, gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %51’i başvuru tarihi itibarıyla kadın girişimcilere ait olan tüzel kişi işletmeler yararlanabilecek.

Tüzel kişi şirketlerde birden fazla kişinin kadın girişimci kıstaslarına uygun olması halinde de, yalnızca bir girişimciye finansman kullandırılabilecek.

“Kadın Girişimci Finansmanı” dâhilinde ayrıca avantajlı oranlarla; İhracat Destek Finansmanı, KOSGEB KOBİ Destek Finansmanı, Teminat Mektubu, Özel Üye İşyeri/POS Fiyatlaması imkânları sağlanacak.

Diğer yandan doğal ve yerli ürünlerin üretimini yapan kadın girişimcilere, kooperatifler ve yerel yönetimler aracılığıyla destek sunulacak. •Vakıf Katılım, önümüzdeki dönemde KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve il özel idareleriyle yapacağı ortak projelerde kadın istihdamına desteğini sürdürecek.


Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım, kadınların ekonomiye katılımını her zaman desteklemekte, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir dinamik olan kadın girişimcilere her alanda destek sağlamakta, ihtiyaç duydukları finansal çözümleri her aşamada sunmaktadır. ...

Kadın Girişimcilere yönelik olarak sadece belirli ürün ve hizmetle sınırlama yapmadan işleriyle ve yaşamlarıyla ilgili finansal çözüm ortağı olma yolunda kadın girişimcilerin vizyonlarını genişletecek, işlerini büyütüp daha da ileriye taşımalarına destek olacak finansal kolaylıklar sağlanmaktadır.

Paylaştıkça daha fazlası anlayışıyla hareket eden Ziraat Katılım olarak Türkiye ekonomisine verdiğimiz desteğin kapsamında her zaman Kadın Girişimcilerimiz olmuştur. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal gelişim için kadınların ekonomiye daha çok ve aktif katılımının önemini biliyor, her fırsatta bunu desteklemeye devam ediyoruz. KOSGEB/KGF iş birlikleriyle KOSGEB/KGF Destek Finansmanları uygun kar oranları ve ödeme koşulları ile sunulmuş olup, Bankamız ürün ve hizmetleri kapsamında Kadın Girişimcilere daha uygun limitler, daha uygun kar oranları ve daha uygun masraf/komisyon oranları uygulanarak Ziraat Katılım olarak kadın girişimcilerin her zaman yanında olmuş ve olmaya devam edecektir.