Türkiye Bankalar Birliği bu sorgulama sayfasında yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Tabloya ilişkin farklılık ve değişiklikleri istatistik@tbb.org.tr adresine veya 0212-282 09 73 no'lu telefondan İstatistik Birimi'ne bildirebilirsiniz.