Toplantı Kayıt Formu
Toplantı Adı : 3. Uluslararası Bankacılık Kongresi  
Tarihi : 06.10.2022 13:30 - 07.10.2022 17:00  
Yeri : Video Konferans 
TBB Sorumlusu : Deniz Aksakal - 0212 282 09 73 
Açıklamalar : -  

Katılımcı Bilgileri

Adı Soyadı :

*
Unvanı :

*

Banka : *
Diğer Kurum :
Bölümü :
Email : *
Telefon :


Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

Birliğimiz toplantı başvuru sistemi üzerinden giriş yaptığınız takdirde, vereceğiniz ad, soyad, kurum adı, bölüm, unvan ve iletişim bilgileriniz, toplantıya katılımınızın sağlanması, toplantı öncesi/sonrası bilgi paylaşımı yapılması ve Birlik hizmet süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla sınırlı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesinde belirtilen "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması" hukuki sebebiyle, veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olan yöntemle Birliğimiz kayıtlarına işlenecektir. Nezdimizdeki kişisel verileriniz herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşılmamaktadır.
Kanunun "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" gereği Birliğimizin Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Kule Kat:13 34340 Etiler İstanbul adresine iletebilirsiniz.