Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu24 Nisan 2004'de yürürlüğe girmiştir.

Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.

Başvuru

Kanun uyarınca, kanun ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurulmak suretiyle, başvuru yapılabilecektir.

Başvuru Formları

Elektronik Başvuru Formları

İletişim Adresi

Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat 13 Etiler 34340 İstanbul
Tel : (212) 282 09 73
Faks: (212) 282 09 46
E-posta: tbb@tbb.org.tr