Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu24 Nisan 2004'de yürürlüğe girmiştir.

Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.

Anılan Kanunda ;

Bilgi,  Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi, Belge ise  Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcıları olarak tanımlanmıştır.

Anılan Kanun kapsamında Birliğimize yapılacak başvuruların, Birliğimizin nezdinde bulunan veya görevi gereği bulunması gereken bilgi ve belgelere ilişkin olması gerekmektedir.

Birliğimiz görev ve yetkileri, 5411 Sayılık Bankacılık Kanunu 80. Maddesinde düzenlenmiştir.

Bu nitelikte olmayan başvuruların Birliğimiz yerine bilgi veya belgenin ellerinde bulunması veya görevi gereği bulunması gereken kurum/kuruluşlara veya üyelerimize iletilmesi uygun olacaktır.


Başvuru

Anılan Kanun kapsamında Birliğimizin nezdinde bulunan veya görevi gereği bulunması gereken bilgi ve belgelere ilişkin olarak aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurulmak suretiyle, başvuru yapılabilecektir.

Başvuru Formları

Elektronik Başvuru Formları

İletişim Adresi

Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat 13 Etiler 34340 İstanbul
Tel : (212) 282 09 73
Faks: (212) 282 09 46
E-posta: tbb@tbb.org.tr