Bankacılık Sektöründe Denetim, Uygulamalar ve Gelecek Çalıştayı düzenlendi

12.11.2022

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Bağımsız Denetim Derneği işbirliğinde "Bankacılık Sektöründe Denetim, Uygulamalar ve Gelecek" başlıklı çalıştay düzenlendi.

Çalıştay'ın açılışında BDDK Başkan Yardımcısı Gökhan Şahin konuştu. "Denetimde iyileştirmeye açık alanlar" başlıklı birinci bölümdeki oturumlarda "Paydaşlar arasındaki ilişkiler ve uluslararası iyi uygulamalar" ve "Finansal tablo denetim çıktıları, finansal risklerin gösterimi; süreç denetimi çıktıları ve operasyonel risklerin gösterimini nasıl birleştirilebilinir?" konuları ele alındı. 

"Denetimde Yeni Akımlar" başlıklı ikinci bölümde ise, "Basel 4 ve 2. Yapısal Blok etkileşimi, ESG ve IT Riskleri: Bizi ne bekliyor?", "Banka organizasyonlarında agile (çevik) ve SCRUM yapılara ilişkin iyi uygulama örnekleri" ve "Gömülü finans, dijital bankacılık, BIG-TECH ve Start-Up’lar ışığında Türk bankacılık sisteminde değişen iş modelleri ve rekabet" konuları ele alındı.

Her oturumun ardından çalıştay katılımcılarının değerlendirme ve soruları alınarak, oturum yöneticilerinin moderasyonuyla konuşmacılar tarafından yorumlandı.