Irak'taki bankacılık sisteminin geleceği TBB'de düzenlenen toplantıda ele alındı

20/12/2012

Türkiye Bankalar Birliği'nin evsahipliğinde Irak bankacılık sisteminde reform çalışmalarına bölge ülkelerinin nasıl katkı sağlayabileceği hususunda  bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Arap Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreteri ve temsilcileri; Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak Bankalar Birlikleri Genel Sekreterleri ve temsilcileri katıldı.