Rehin Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı düzenlendi

01.06.2018
Banka hukuçularına yönelik olarak “Rehin Hukukunda Güncel Gelişmeler” başlıklı konferans düzenlendi. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Develioğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyeleri  Prof. Dr. Adnan Deynekli ve Doç. Dr. Aslı Makaracı’nın sunumlarını paylaştığı konferansta, vaka analizleri yapılarak, ilgili kanun ve uygulaması geniş kapsamlı bir şekilde ele alındı. Yapılan sunumların ardından bankacıların sorularını yanıtlandı.