Sürdürülebilir Finans Çalıştayı düzenlendi

01.11.2022

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ev sahipliğinde ve Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) işbirliğinde "Sürdürülebilir Finans Çalıştayı" düzenlendi. Açılışını Direktör Pelin Ataman Erdönmez'in yaptığı ve davetli konuşmacı olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Emrah Uran'ın yer aldığı etkinlikte, IIF Temsilcisi Sonja Gibbs de sürdürülebilirlik, iklim finansmanı ve geçiş süreci çalışmalarını aktardı.

TBB Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'na üye bankaların yer aldığı bölümde ise Türkiye'deki iklim geçiş süreci çalışmalarına ilişkin bankalardaki uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Toplantının son bölümünde Net Sıfır Geçiş Planlaması ve Uygulaması hakkında bir özel sunum yapıldı.

Toplantıda yapılan sunumlara erişmek için tıklayınız.