TFRS 9 Kapsamında Finansal Araçlara İlişkin Değer Düşüklüğü Karşılıkları ve Bankacılık Sektöründeki Uygulaması Konferansı düzenlendi

28.02.2018
Türkiye Muhasebe Standartları 39’un yerini alarak yeni finansal raporlama ilkelerini belirleyen Türkiye Finansal Raporlama Standartları 9 (TFRS9) konusunda, Türkiye Bankalar Birliği ile T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu işbirliğinde bir Konferans düzenlendi. Konferansta, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzmanı Ercan Avul  “TFRS 9 Kapsamında Finansal Araçlara İlişkin Değer Düşüklüğü Karşılıkları ve Bankacılık Sektöründeki Uygulaması” başlıklı sunumunu katılımcılar ile paylaştı.
Sunuma ulaşmak için lütfen linke tıklayınız.