Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğinde "Güneydoğu Avrupa'da Bankacılık Sektörü" başlıklı panel düzenlendi

08/05/2013
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğinde, Balkan ülkelerindeki merkez bankaları ve bankalar birlikleri başkanlarının katılımıyla, "Güneydoğu Avrupa'da Bankacılık Sektörü: Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı bir panel düzenlendi. Panelin açılış konuşmaları bölümünde TCMB Başkanı Dr. Erdem Başçı, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Başkanı Mukim Öztekin ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın yer aldı. Panele Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Kosova ve Sırbistan Merkez Bankaları Başkanları ve Bankalar Birlikleri başkanlarının yanı sıra ve Türk banka temsilcileri de katıldılar.