Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bankacılık sektörü sunumu yapıldı

02.11.2022

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin davetlisi olarak katılınan seminerde öğrencilere Türkiye Bankalar Birliği tanıtılarak, ekonomi ve bankacılık sektörüne ilişkin sunumlar yapıldı.