1- Türkiye Bankalar Birliği'nin görev ve yetkileri nedir?

 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Bankalar Birliği'nin görev ve yetkileri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun "Kuruluş Birlikleri" başlıklı 9'uncu bölümünde bulunan 80'inci maddesi ile Birlik Statüsü’nde belirlenmiştir. Kanun'un belirtilen maddesi ile Birlik Statüsü'ne internet sitemizden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

 2- Vefat eden yakınımın bankalarda hesabı olup olmadığını öğrenmek istiyorum.

 Konuya ilişkin T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 04/02/2022 tarihli Basın Açıklamasına. https://www.bddk.org.tr/Duyuru/EkGetir/923?ekId=814 linkinden ulaşılabilmektedir.

 Öte yandan, Birliğimiz Risk Merkezi nezdinde bulunan bilgilere, bu bilgilere ilişkin Risk Merkezi Raporu başvuru/teslim sürecine, Risk Merkezi iletişim bilgilerine www.riskmerkezi.org internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 Ayrıca, bankalar nezdindeki kıymetlerden hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi olup, bu kıymetlere ilişkin bilgiler ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  (www.tmsf.org.tr), Birliğimiz (www.zamanasimi.org/tbb), Türkiye Katılım Bankaları Birliği  (www.zamanasimi.org/tkbb) ile bankaların internet sitelerinde Şubat ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar ilan edilmektedir.

3- Bankadaki mevduatım devlet garantisinde midir?

 Türkiye’de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden;

  1. Mevduat hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının,
  2. Katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların

her bir kişi için 650 bin Türk Lirasına (2024 yılı için) kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

Bu tutar, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak takvim yılı başından geçerli olmak üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu tarafından artırılır.

Daha fazla ayrıntı için: https://www.tmsf.org.tr/tr/Tmsf/Mevduat/mevduat.hakkinda

4- Bankada işlem yapıyorum, ücret ve/veya komisyon talep ediliyor. Aynı bankacılık işlemine ilişkin ücret ve/veya komisyon oranları bankalar arasında farklılık gösteriyor. Bunun yasal dayanağını öğrenmek istiyorum.

 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)” ile finansal tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kâr payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna dayanılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere Ilişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)” ile bankaların ticari müşterileri ile gerçekleştireceği işlemlerde sunulan ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve nitelikleri ile azami miktar ya da oranları ve bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

5- Faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyorum.

 Türkiye Bankalar Birliği nezdinde bankaların mevduat ve kredi işlemlerinde uyguladıkları faiz oranlarına ilişkin bilgi veya belge bulunmamaktadır.

6- İnternet aracılığıyla yapılan dolandırıcılıklar ile ilgili olarak Türkiye Bankalar Birliği'nin yaptığı çalışmaları öğrenmek istiyorum.

 Konuya Birliğimizce hassasiyetle yaklaşılmakta olup, banka müşterilerinin bilinçlendirilmesine ve güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Konuya ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan çalışmalara ve kamuoyu duyurularına Birliğimiz internet sitesinde bulunan "Teknoloji ve Güvenlik" başlığından ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Bankacılık ve finans sektörü ile bireyleri tehdit eden dolandırıcılık tiplerinin analizi, sektör değerlendirmesi ve korunma yöntemlerine ilişkin bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7328/TBB-Dolandiricilik-Eylemleri-ve-Korunma-Yontemleri.html

7- Bankanın hizmetlerinden/Banka personelinin hal ve tavırlarından şikayetçiyim. Gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum.

Türkiye Bankalar Birliği’nin üyeleri nezdinde denetim ve inceleme yetkisi bulunmadığı gibi, personel politikalarına müdahale yetkisi de bulunmamaktadır. Bankacılık hizmetleri ile bankaların personeline ilişkin şikayetler hakkında Birliğimiz tarafından bir değerlendirme yapılamamaktadır. Diğer taraftan, her bankanın rekabet kaygısı içinde müşteri memnuniyeti hususuna özel önem verdiği, bu amaçla bünyelerinde müşterilerin şikayetlerini iletebilecekleri mekanizmalar oluşturdukları bilinmelidir. Dolayısıyla, şikayetlerin doğrudan ilgili bankaya bildirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

8- X Bankasına para yatırmak istiyorum, ancak emin olamıyorum. Bankanın sağlam olup olmadığına ilişkin bilgi almak istiyorum.

Türkiye Bankalar Birliği'nin, üye bankaların mali gücü hakkında bir değerlendirme yapması söz konusu değildir. Bankalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetimi altındadır. Birliğimiz üyesi bankaların mali tablolarına internet sitesi ana menüdeki "Banka ve Sektör Bilgileri" altından sırasıyla "İstatistiki Raporlar", "Kamuya Açıklanan Finansal Tablolar (Denetimden geçmiş bilanço bilgileri)" başlığından "Finansal Tablolar(Konsolide Olmayan" seçeneği seçilerek ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

9- Türkiye'deki bankaların listesini talep ediyorum.

Birliğimiz üyesi bankalar ve bankaların genel müdürlük adres bilgilerine Birliğimiz internet sitesi ana menüdeki "Banka ve Sektör Bilgileri" altından sırasıyla “Banka Bilgileri” ve “Bankalar” başlıkları seçilip "Listele" butonuna tıklanarak ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

10- X Bankasını banka listenizde göremiyorum.

Faaliyetlerine son verilen, unvan değiştiren veya birleşen bankalar hakkındaki bilgilere Birliğimiz internet sitesi ana menüdeki "Banka ve Sektör Bilgileri" altından sırasıyla “Banka Bilgileri” ve “Tarihsel Bilgiler" başlığı altındaki dosyalardan ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

11- X ilindeki, X Bankasının şubelerini ya da bankaların tüm şubelerini nasıl öğrenebilirim?

Birliğimiz internet sitesi ana menüdeki "Banka ve Sektör Bilgileri" altından sırasıyla “Banka Bilgileri” ve “Şubeler” başlığından üyelerimizin tüm şubeleri ve adres bilgileri listesine ulaşılması mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, banka, il ve ilçe seçilerek de sorgulama yapılabilmektedir.

12- Yabancı bankaların Türkiye'deki temsilciliklerini nasıl öğrenebilirim?

Birliğimiz internet sitesi ana menüdeki "Banka ve Sektör Bilgileri"/ altından sırasıyla “İstatistiki Raporlar”/“Bankalarımız Kitabı” ve “Tablo 22” başlığından ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

13- X ilinde veya X bölgesinde verilen kredi ve mevduat hacimlerini nasıl öğrenebilirim?

Birliğimiz internet sitesi ana menüdeki "Banka ve Sektör Bilgileri" altından sırasıyla “İstatistiki Raporlar”, “İllere ve Bölgelere Göre Bilgiler", “İllere Göre Özet Bilgiler” başlıkları seçilerek ulaşılması mümkündür.

Ayrıca, illere gore veriler "Banka ve Sektör Bilgileri" altındaki “Veri Sorgulama Sistemi” altındaki “İllere ve Bölgelere Göre Bilgiler” sistemi ile il ve yıl bazında sorgulanabilmektedir.