Bankacılık Sektörü Gelişmeler Tablosu

Kamuoyunun bankacılık sektörü hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmaktadır

Bilanço

Milyar TL 2022
Nisan
2022
Aralık
2023
Nisan

    Aktif

10.375 14.344 16.385
      Menkul değer   1.750 2.370 2.779
      Kredi  5.648 7.581 8.911

    Pasif

10.375

14.344

16.385

      Mevduat 6.131 8.862 10.350
      Özkaynaklar 957 1.407 1.565

Rasyolar

  % 2022
Nisan
2022
Aralık
2023
Nisan

    Performans

 Net faiz marjı (ortalama aktiflere oranı, yıllık)  4,5 6,5 5,8
 Karşılıklar (ortalama aktiflere oranı, yıllık) 1,8 1,8 1,7
    Özel karşılık 0,7 0,7 0,6
    Genel karşılık 1,1 1,1 1,1
 Ortalama özkaynak karlılığı (yıllık) 23,5 40,3 37,2
 Ortalama aktif karlılığı (yıllık) 2,1  3,6 3,5

    Sermaye Yeterliliği

      Çekirdek Sermaye Yeterliliği Rasyosu  15,8 15,5 13,6
      Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu  20,4 19,5 17,0

     Kaldıraç (kat)

      Aktif/özkaynak  10,8 10,2 10,5

     Aktif Kalitesi

      TGA (özel karşıık öncesi)/Krediler  2,8  2,1 1,9

     Fonlama

      Kredi/mevduat   92,1 85,5 86,1

     Likidite

      Likidite Yeterlilik Oranı 153 155,6 156,6
Kaynak: BDDK, TBB