Bankacılık Sektörü Gelişmeler Tablosu

Kamuoyunun bankacılık sektörü hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmaktadır

Bilanço

Milyar TL 2023
Nisan
2023
Aralık
2024
Nisan

    Aktif

16.385 23.519 26.243
      Menkul değer   2.779 3.970 4.375
      Kredi  8.911 11.677 13.147

    Pasif

16.385

23.519

26.243

      Mevduat 10.350 14.852 15.642
      Özkaynaklar 1.565 2.122 2.321

Rasyolar

  % 2023
Nisan
2023
Aralık
2024
Nisan

    Performans

 Net faiz marjı (ortalama aktiflere oranı, yıllık)  5,8 3,8 3,7
 Karşılıklar (ortalama aktiflere oranı, yıllık) 1,7 1,2 1,2
    Özel karşılık 0,6 0,4 0,4
    Genel karşılık 1,1 0,8 0,8
 Ortalama özkaynak karlılığı (yıllık) 41 37 33
 Ortalama aktif karlılığı (yıllık) 3,8  3,4 2,9

    Sermaye Yeterliliği

      Çekirdek Sermaye Yeterliliği Rasyosu  13,6 15,1 13,3
      Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu  17,0 18,8 17,2

     Kaldıraç (kat)

      Aktif/özkaynak  10,5 11,1 11,3

     Aktif Kalitesi

      TGA (özel karşıık öncesi)/Krediler  1,9 1,7 1,6

     Fonlama

      Kredi/mevduat   86,1 78,62 84,05

     Likidite

      Likidite Yeterlilik Oranı 156,6 159,9 154,5
Kaynak: BDDK, TBB