Bankacılık Sektörü Gelişmeler Tablosu

Kamuoyunun bankacılık sektörü hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmaktadır

Bilanço

Milyar TL 2022
Ekim
2022
Aralık
2023
Ekim

    Aktif

13.453 14.344 21.758
      Menkul değer   2.218 2.370 3.698
      Kredi  7.035 7.581 10.991

    Pasif

13.453

14.344

21.758

      Mevduat 8.348 8.862 13.848
      Özkaynaklar 1.266 1.407 1.935

Rasyolar

  % 2022
Ekim
2022
Aralık
2023
Ekim

    Performans

 Net faiz marjı (ortalama aktiflere oranı, yıllık)  5,9 6,5 4,3
 Karşılıklar (ortalama aktiflere oranı, yıllık) 1,9 1,8 1,4
    Özel karşılık 0,7 0,7 0,4
    Genel karşılık 1,2 1,1 1,0
 Ortalama özkaynak karlılığı (yıllık) 37,7 40,5 35,7
 Ortalama aktif karlılığı (yıllık) 3,3  3,7 3,3

    Sermaye Yeterliliği

      Çekirdek Sermaye Yeterliliği Rasyosu  15,0 15,5 14,6
      Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu  19,2 19,5 18,4

     Kaldıraç (kat)

      Aktif/özkaynak  10,6 10,2 11,2

     Aktif Kalitesi

      TGA (özel karşıık öncesi)/Krediler  2,3  2,2 1,6

     Fonlama

      Kredi/mevduat   84,3 85,5 79,4

     Likidite

      Likidite Yeterlilik Oranı 156,6 155,6 162,0
Kaynak: BDDK, TBB