Bankacılık Sektörü Gelişmeler Tablosu

Kamuoyunun bankacılık sektörü hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmaktadır

Bilanço

Milyar TL 2022
Mart
2022
Aralık
2023
Mart

    Aktif

10.158 14.344 15.844
      Menkul değer   1.711 2.370 2.740
      Kredi  5.503 7.581 8.517

    Pasif

10.158

14.344

15.844

      Mevduat 5.972 8.862 9.956
      Özkaynaklar 913 1.407 1.596

Rasyolar

  % 2022
Mart
2022
Aralık
2023
Mart

    Performans

 Net faiz marjı (ortalama aktiflere oranı, yıllık)  4,3 6,5 6,0
 Karşılıklar (ortalama aktiflere oranı, yıllık) 1,7 1,8 1,8
    Özel karşılık 0,6 0,7 0,6
    Genel karşılık 1,0 1,1 1,2
 Ortalama özkaynak karlılığı (yıllık) 20,1 40,3 38,4
 Ortalama aktif karlılığı (yıllık) 1,8  3,6 3,6

    Sermaye Yeterliliği

      Çekirdek Sermaye Yeterliliği Rasyosu  15,6 15,5 14,2
      Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu  20,4 19,5 17,7

     Kaldıraç (kat)

      Aktif/özkaynak  11,1 10,2 9,9

     Aktif Kalitesi

      TGA (özel karşıık öncesi)/Krediler  2,9  2,1 1,8

     Fonlama

      Kredi/mevduat   92,1 85,5 85,5

     Likidite

      Likidite Yeterlilik Oranı 152,8 155,6 158,0
Kaynak: BDDK, TBB