Dergi No : 117 / Yayın Tarihi :29.06.2021
İndir

İçindekiler

Yazar : Alpaslan Çakar
Konu : Türkiye Bankalar Birliği 64. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşması

Yazar : Mehmet Ali Akben
Konu : Türkiye Bankalar Birliği 64. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşması

Yazar : Lütfi Elvan
Konu : Türkiye Bankalar Birliği 64. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşması

Yazar : Taylan Demirkan/ Prof. Dr. Güven Sayılgan
Konu : Banka Kredilerinin Takibe Dönüşümünde Makroekonomik Faktörlerin Etkisinin Analizi: UFRS/TFRS-9 Uygulamaları İçin Bir Öneri

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Esengül Salihoğlu/Doç. Dr. Aycan Hepsağ
Konu : Banka Faiz Oranı Geçişkenliği: RALS Eşbütünleşme Yöntemiyle Normal Dağılmamayı Dikkate Alan Bir Yaklaşım

Yazar : Prof. Dr. Şakir Sakarya/Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Çalış
Konu : Kripto Varlıkların Değerlemesi

Yazar : Banu Okumuş
Konu : Uyum Yönetmeliği Kapsamında Değişiklik Yapılan Tedbirler ve Finansal Grubun Yükümlülükleri

Yazar : Uğur Çıplak/Yavuz Kılıç
Konu : Bankacılık Sektörü Aktif Kalitesinde İşsizlik ve Kredi Büyümesinin Etki Analizi

Yazar : Aylin Hancı/Doç. Dr. Burçay Yaşar Akçalı
Konu : Türev Araçların Türk Bankacılık Sistemiyle İlişkisinin Nedensellik Analizi ile İncelenmesi

Yazar : Doç. Dr. Utku Altunöz
Konu : Bütçe Açığı Enflasyonist mi? Hoş Olmayan Monetarist Aritmetik Bağlamında Türkiye’nin Enflasyon, Para Arzı ve Bütçe Açığı Analizi

Yazar : Dr. Necmettin Alpay Koçak
Konu : Karma Frekanslı Veriler İle Okun Kanunu: Türkiye Örneği