Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yayım/basım amacıyla değerlendirilmesi için iletilen eserler, Birliğimiz Yayın Prosedürü çerçevesinde ön inceleme sürecine alınır.

Ön incelemeden olumlu değerlendirme alan eserler için bir hakemin görüşüne başvurulur.

Hakem değerlendirme süresi 60 gündür. Bu süre sonunda esere ilişkin hakem raporu eser sahibine iletilir.

Hakem raporu doğrultusunda eserin yayımlanmasına ya da yayımlanmamasına karar verileceği gibi eser sahibinden hakem tarafından önerilen düzeltme ve eklemelerin yapılması da talep edilebilir.

Yazarların düzeltmelerini raporların iletildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde TBB’ye iletmeleri gerekmektedir. Bu süre geçtikten sonra iletilen eserlerin değerlendirme sürecinin devam edip etmeyeceğine Yayın Kurulu tarafından karar verilir. Eser sahiplerine Yayın Prosedürü çerçevesinde telif ücreti ödenmektedir.

Söz konusu düzeltmelerin yapılması sonrasında eser, tekrar hakem değerlendirmesine sunulur ve hakem raporlarına göre yayımlanmasına ya da yayımlanmamasına Yayın Kurulu tarafından karar verilir. Bu süreç sonunda eserin yayımlanıp yayımlanmayacağı hususu yazara bildirilir.

TBB tarafından yayımlanması talep edilen eserler, Birlik idare adresine, e-posta (tbb@tbb.org.tr) olarak gönderilebilir.