İstatistiki Raporlar

İnternet sitemizdeki sektör verileri, Türkiye Bankalar Birliği Statüsünde yer alan 4/2 maddesi (l) bendi çerçevesinde
yayınlanmaktadır. Bu verilerden "İl Bazında Krediler" ve "İl Bazında Mevduat" bilgileri “resmi istatistik” kapsamındadır. Kamuya Açıklanan Finansal Tablolar, “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 14 üncü maddesine göre Birliğimize tevdi edilen bilgilerdir. Bu bilgiler, “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”de belirtilen süreler içinde internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Görüş ve önerilerinizin istatistik@tbb.org.tr adresine bildirilmesini rica ederiz.

-
Ara