Türkiye Bankalar Birliği http://www.tbb.org.tr Rss BANKACILIK tr-TR Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Bankalar Birliği Türkiye'de Bankacılık Sektörü 1960-2013 http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/2083/Turkiye'de_Bankacilik_Sektoru_1960-2013.pdf Türkiye'de Bankacılık Sektörü 1960-2012 http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/2058/Turkiye'de_Bankacilik_Sektoru_1960-2012.pdf Türkiye'de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Mart http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/2059/Turkiye'de_Bankacilik_Sektoru_2009-2013_Mart.pdf Bankacılar Dergisi: 84 http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/dergiler/dosya/58/dergi84.pdf Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye'de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/2025/TBB_Arastirma_Colak_Ozturkler.pdf

 

 

 

Bankacılar Dergisi Özel Sayısı http://www.tbb.org.trhttp://www.tbb.org.tr/Content/Upload/dergiler/dosya/57/ozel_sayi.pdf Basel II Düzenlemeleri http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/2008/Basel_II.pdf Yayın No : 291 Yazarı / Kurumu :   Yayın Yılı : 2012 Sayfa Sayısı : 314 / Konu: Bankacılık Bankacılar Dergisi: 83 http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/dergiler/dosya/55/dergi_83.pdf Finansal İstikrar ve Bankacılık Düzenlemeleri (1990-2010 Türkiye Tecrübesi Işığında) http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/2005/Finansal_istikrar_Kitap.pdf 23.11.2012 Bankacılar Dergisi:82 http://www.tbb.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/bankacilar-dergisi/43?year=2011 24.09.2012 Bankaların Kredi Verme Davranışı Üzerine Asimetrik Bilginin Etkisi ve Reel Sektör Yansıması (Türkiye Analizi 2002-2010) http://www.tbb.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/kitaplar/kitaplar/55 21.09.2012 Bankalarda Denetim Komitesi Uygulaması http://www.tbb.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/kitaplar/kitaplar/55 21.09.2012 Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikası: Türkiye Analizi http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/1368/TBB_finansal_istikrar_raporu_19092012.pdf 19.09.2012