POS cihazları, banka kartları veya kredi kartlarının amaç dışı kullanılması suretiyle yapılan muvazaalı işlemler fiktif işlem olarak kabul edilir. Üye işyerlerinde yapılan bu türden işlemleri tespit eden bankalar, Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde oluşturulan Fiktif İşlem Değerlendirme Komitesi’ne başvururlar. Komite’nin yaptığı değerlendirme sonucunda, fiktif işlem gerçekleştirdiği tespit edilen üye işyerlerine ait POS cihazları bir yıl süre ile kapatılır ve üye işyeri sözleşmeleri iptal edilir.

Ayrıca, bir üye işyeri hakkında; kesinleşmiş bir yargı kararı ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilmiş bir idari kararın bulunması ve bu kararların Birliğimize iletilmesi durumunda da, o üye işyeri fiktif işlem gerçekleştirmiş sayılır ve aynı yaptırımlar uygulanır.

Bankalar fiktif işlem yaptığı tespit edilen üye işyerleriyle bir yıl süresince üye işyeri sözleşmesi yapamaz ve beş yıl içinde, aynı eylemin tekrarlanması halinde bir yıllık süre üç yıla uzatılabilir.