Komite, biri başkan, biri başkan vekili olmak üzere üye işyeri anlaşması yapan yedi bankadan oluşur. Komite üyelerinin altısı Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalar arasından, biri Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalar arasından seçilir.

Komitede görev yapacak üye bankalar, üye işyeri anlaşması yapan bankalar arasından olmak üzere, Birlik üyesi bankalarca gösterilecek adaylar arasından ilgili Birlik Yönetim Kurulları tarafından seçilir.