Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Fiktif İşlem Değerlendirme Komitesi tarafından fiktif işlem yaptığı tespit edilen üye işyerleri, Komite kararlarına ancak sözleşme fesih bildirimi yapan bankalardan biri üzerinden gönderecekleri başvuru ile itiraz edebilirler. İtirazların tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak yapılması gerekir.