TEKNOLOJİ VE ÖDEME SİSTEMLERİ

Dijital Bankacılık

Bankalar güncel teknolojik gelişmelerin sunduğu imkanları kullanarak dijital kanallar üzerinden bir çok yeni ürün geliştirmekte ve yeni hizmetleri devreye almaktadır.

Ödeme Sistemleri

Ödeme sistemleri, katılımcıları arasında fon veya menkul kıymet aktarımını sağlayan araç, süreç ve kurallar bütününden oluşur.

Fiktif İşlemler

POS cihazları, banka kartları veya kredi kartlarının amaç dışı kullanılması suretiyle yapılan muvazaalı işlemler fiktif işlem olarak kabul edilir.

Dijital Varlıklar

Dijital varlıkların bankacılık ve finans sektörüne olan etkilerini, oluşturdukları riskleri ve  yeni iş modellerine ilişkin çalışmalara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Güvenlik

Bankacılık ve finans sektörünün ilgili paydaşlarla sürdürülen işbirliği çerçevesinde siber güvenlik konusunda yaptığı çalışmalara; dolandırıcılık analizleri, sektör değerlendirmesi ve korunma yöntemlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İlgili Düzenlemeler

Teknoloji ve ödeme sistemlerine ilişkin, ilgili kurumlar tarafından yapılan düzenlemelere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.