Başvuru Bilgileri

Hakem Heyetine İletilebilecek Başvurular:

 • Bireysel Müşteri Hakem Heyetine sadece “gerçek” kişiler başvurabilir. Bireysel içerikli olmayan başvurular, gerçek kişiden de gelse Hakem Heyeti tarafından incelenmez.
 • Hakem Heyetine başvurmadan önce kişinin mutlaka bankasına yazılı olarak başvurmuş olması ve bankasından bu başvuru ile ilgili teyit belgesi almış olması gerekir.
 • Başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçersiz sayılır.
 • Başvuru formuna, banka tarafından başvurunun alındığına dair verilecek teyit belgesi ile varsa yanıt belgesinin mutlaka eklenmesi gerekmektedir.
 • Yargıya, Sigorta Tahkim Komisyonuna veya Tüketici Hakem Heyetlerine intikal etmiş başvurular, Bireysel Müşteri Hakem Heyetine iletilmez.

Başvurunun Geçerli Sayılabilmesi İçin Aşağıdaki Süreler Göz Önünde Bulundurulmalıdır:

1. Başvuruya Konu Olayın Meydana Gelme Tarihi

 • Hakem Heyetine başvuru tarihinde, başvuruya konu işlem veya eylemin meydana geliş tarihinden itibaren iki yıldan  daha uzun bir süre geçmemiş olması gerekir.

2. Bankanın Yanıt Verme Süresi

 • Başvurunun bankaya iletilmesinden sonra alınmış olan teyit belgesinin tarihinden itibaren, bankanın 30 günlük yanıt verme süresi bulunmaktadır. Hakem Heyetine başvurmak için bu sürenin dolması beklenmelidir.
 • Banka 30 gün içerisinde bildirmek kaydı ile dilerse bu süreyi 10 gün uzatabilir. Banka, başvuru sahibine bu bildirimini, başvurunun yapıldığı yoldan gerçekleştirir.
 • Kredi kartları ile ilgili başvurularda, bankanın yanıt verme süresi 20 gündür. İlave süre ve bildirimine ilişkin diğer koşullar değişmez.

3. Hakem Heyetine Başvuru Süresi

 • Bankanın başvuruya yanıt vermesi halinde; bankanın yanıt süresinin bitmesini beklemeye gerek bulunmamaktadır. Böyle bir durumda, bankanın verdiği yanıttan sonra anlaşmazlık devam ediyorsa, yanıt alınan tarihten başlayarak en çok 60 gün içinde Hakem Heyetine başvurulabilir.
 • Bankanın başvuruya yanıt vermemesi halinde ise, başvuru teyit belgesi tarihinden itibaren 30 gün geçmesinin beklenmesi gerekmektedir. Bu sürenin bitmesini takip eden 60 gün içerisinde Hakem Heyetine başvuruda bulunulabilinir.
 • Her koşulda, işlemin meydana gelmesinden itibaren en geç iki yıl içinde Heyete başvurulabilir.