Hakem Heyetine İletilebilecek Başvurular:

 • Bireysel Müşteri Hakem Heyetine sadece “gerçek” kişiler başvurabilir. Bireysel içerikli olmayan başvurular, gerçek kişiden de gelse Hakem Heyeti tarafından incelenmez.
 • Hakem Heyetine başvurmadan önce kişinin mutlaka bankasına yazılı olarak başvurmuş olması ve bankasından bu başvuru ile ilgili teyit belgesi almış olması gerekir.
 • Başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçersiz sayılır.
 • Başvuru formuna, banka tarafından başvurunun alındığına dair verilecek teyit belgesi ile varsa yanıt belgesinin mutlaka eklenmesi gerekmektedir.
 • Yargıya, Sigorta Tahkim Komisyonuna veya Tüketici Hakem Heyetlerine intikal etmiş başvurular, Bireysel Müşteri Hakem Heyetine iletilmez.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile İlgili Aydınlatma Metni

Birliğimize yapacağınız Hakem Heyeti başvurusu kapsamında kendi rızanız ile vereceğiniz kişisel verileriniz, başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacı ile sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri sorumlusunun sorumlu olması” hukuki sebebine dayanarak, veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemle Birliğimiz kayıtlarına işlenecektir. Kişisel verilerinizden, ad soyad, T.C. Kimlik No, iletişim bilgileriniz ve başvurunuzun değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan diğer bilgileriniz, üyemiz Bankalar, ilgili Hakem Heyeti üyeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, çağrı merkezi şirketi, Birliğin teknik destek hizmeti aldığı bilgi teknolojileri şirketi, saklama hizmeti aldığı arşiv firması ve başvurunuzun E-Devlet üzerinden alınmış olması halinde Turksat A.Ş. ile paylaşılacaktır. Başvurunuzun kredi kartları ve banka kartları ile ilgili olması durumunda anılan kişisel verileriniz Hakem Heyeti mevzuatı kapsamında Heyete katılacak Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. yetkilisi ile de paylaşılacaktır.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları HakkındaTebliğ” gereği Birliğimizin Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Kule Kat:13 34 34340 Etiler / İSTANBUL adresine iletebilirsiniz.

Başvurunun Geçerli Sayılabilmesi İçin Aşağıdaki Süreler Göz Önünde Bulundurulmalıdır:


1. Başvuruya Konu Olayın Meydana Gelme Tarihi

 • Hakem Heyetine başvuru tarihinde, başvuruya konu işlem veya eylemin meydana geliş tarihinden itibaren iki yıldan  daha uzun bir süre geçmemiş olması gerekir.

2. Bankanın Yanıt Verme Süresi

 • Başvurunun bankaya iletilmesinden sonra alınmış olan teyit belgesinin tarihinden itibaren, bankanın 30 günlük yanıt verme süresi bulunmaktadır. Hakem Heyetine başvurmak için bu sürenin dolması beklenmelidir.
 • Banka 30 gün içerisinde bildirmek kaydı ile dilerse bu süreyi 10 gün uzatabilir. Banka, başvuru sahibine bu bildirimini, başvurunun yapıldığı yoldan gerçekleştirir.
 • Kredi kartları ile ilgili başvurularda, bankanın yanıt verme süresi 20 gündür. İlave süre ve bildirimine ilişkin diğer koşullar değişmez.

3. Hakem Heyetine Başvuru Süresi

 • Bankanın başvuruya yanıt vermesi halinde; bankanın yanıt süresinin bitmesini beklemeye gerek bulunmamaktadır. Böyle bir durumda, bankanın verdiği yanıttan sonra anlaşmazlık devam ediyorsa, yanıt alınan tarihten başlayarak en çok 60 gün içinde Hakem Heyetine başvurulabilir.
 • Bankanın başvuruya yanıt vermemesi halinde ise, başvuru teyit belgesi tarihinden itibaren 30 gün geçmesinin beklenmesi gerekmektedir. Bu sürenin bitmesini takip eden 60 gün içerisinde Hakem Heyetine başvuruda bulunulabilinir.
 • Her koşulda, işlemin meydana gelmesinden itibaren en geç iki yıl içinde Heyete başvurulabilir.