Dikkat Edilecek Hususlar

• (http://www.turkiye.gov.tr) adresindeki “e-Devlet Kapısı” uygulaması içinde yer alan “E-Hizmetler” alanındaki “Bireysel Müşteri Hakem Heyeti – Başvuru Formu” nun doldurulması ve bankadan temin edilen yanıtın ilgili başvuruya ek yapılması gerekmektedir.

• Başvuru yapmadan önce banka yanıtının ve/veya başvuru teyit belgesinin elektronik ortamdaki bir örneği, başvuruya ek yapılmak üzere hazır bulundurulmalıdır.

• Başvurunun değerlendirilmesi aşamasında, banka yanıtı veya başvuru teyit belgelerinden birinin eksik olduğunun belirlenmesi halinde, eksik belgenin tamamlanması konusunda, başvuru formunda belirtilen e posta adresine bildirimde bulunulacaktır. Başvuru, bu belge tamamlandıktan sonra işleme alınabilecektir. Mevzuata uygun olmadığı belirlenen başvurular reddedilecektir.

• Bir başvuruya en fazla beş adet dosya yüklenebilmekte, bir dosya boyutu en fazla 1 MB olabilmektedir. Son aşamadaki “Başvur” düğmesine bastıktan sonra, başvuru üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamamakta, belge eklenememektedir.

Lütfen Dikkat!

•  Başvuruya ilişkin ek bir belge yollamaya ihtiyaç duyulması, başvuru içeriğinde bir değişiklik yapılması, başvurunun geri çekilmek istenmesi veya Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan değerlendirme üzerine ek bir belge yollanması vb. hallerde, Türkiye Bankalar Birliğine posta, elektronik posta ya da faks yolu ile erişim sağlanmalıdır.

• Başvuru sahibi, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvurular dahil olmak üzere Hakem Heyeti’ne yaptığı tüm başvurularını görüntüleyebilecektir.