Birliğimize yapacağınız Hakem Heyeti başvurusu kapsamında kendi rızanız ile vereceğiniz kişisel verileriniz, başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacı ile sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemle Birliğimiz kayıtlarına işlenecektir. Kişisel verilerinizden, ad soyad, T.C. Kimlik No, iletişim bilgileriniz ve başvurunuzun değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan diğer bilgileriniz, üyemiz Bankalar, ilgili Hakem Heyeti üyeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, çağrı merkezi şirketi, Birliğin teknik destek hizmeti aldığı bilgi teknolojileri şirketi, saklama hizmeti aldığı arşiv firması ve başvurunuzun E-Devlet üzerinden alınmış olması halinde Turksat A.Ş. ile paylaşılacaktır. Başvurunuzun kredi kartları ve banka kartları ile ilgili olması durumunda anılan kişisel verileriniz Hakem Heyeti mevzuatı kapsamında Heyete katılacak Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. yetkilisi ile de paylaşılacaktır.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları HakkındaTebliğ” gereği Birliğimizin Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Kule Kat:13 34 34340 Etiler / İSTANBUL adresine iletebilirsiniz.