Bankacılık sektörün rolüBankacılık Sektörünün Rolü:

Bankacılık sektörü, finansal sektör içinde önemli bir alt sektör olarak yer almaktadır ve ekonomik faaliyetin kalbi durumundadır. Ekonomik büyümenin finansmanında önemli bir rol oynar. Tasarruf sahiplerinin, hanehalkının, girişimcilerin, yatırımcının, üreticinin, özel ve kamu sektörünün çok önemli bir paydaşıdır.

Bankalar devletten lisans alarak faaliyet gösterirler. Faaliyetleri özel niteliklidir, kayıt altındadır ve özel düzenlemelere tabidir; ilgili kamu kuruluşları tarafından sürekli izlenir ve denetlenir.

Bankalar geleneksel olarak bir dizi “temel işlevi” yerine getirmektedir. En genel anlamıyla bankaların işlevleri şu şekildedir:

1. Bankalar, ekonomik faaliyetin devamı için gereken para döngüsünü, para politikası kuralları çerçevesinde sağlarlar.
2. Parasal aktarım mekanizması yoluyla ekonomi politikasının uygulanmasına aracılık ederler.
3. Banka ve kredi kartları, para havaleleri, finansal transferler, fatura ödemeleri, vergi toplanması yoluyla ödeme sistemlerini çalıştırırlar.
4. Kaynakları en doğru ve verimli şekilde kullanır ve aynı zamanda riskleri en etkin şekilde yönetir.
5. Müşterilerin likit finansal varlıklarından oluşan tasarruflarını emin bir şekilde yönetirler ve bunları kredi olarak bireylere, şirketlere, kamuya kullandırırlar.
6. Suç gelirleriyle mücadelede ve kayıtlı ekonominin büyütülmesinde destek sağlarlar.
7. Çevre ve iklim risklerinin yönetilmesinde aktif ve etkin bir rol alırlar.
8. Bankalar, yatırıma, üretim, ticaret, sağlık, eğitim, enerji, ulaştırma, haberleşme gibi altyapı yatırımlarına kaynak sağlarlar. Sağlıklı büyümeyi destekler, refah artışına ve istihdama katkıda bulunurlar.
9. Menkul kıymetler piyasalarında aracı ve piyasa yapıcı olarak rol alırlar.
10. Yurtdışında yerleşiklerle yapılan mal ve hizmet ticaretine aracılık ederler.
11. Yurtdışı piyasalardan finansman sağlar, ticari müşterilerine ve kamuya kaynak kullandırırlar.
12. Bankalar, finansal istikrar ve sürdürülebilir büyümede önemli bir rol oynarlar.