Aşağıdaki başvuru formunu doldurmadan önce lütfen Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Bilgi Broşürünü dikkatlice okuyunuz.

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ BİREYSEL MÜŞTERİ HAKEM HEYETİNE,

Bu başvuru formunu başvuru sahibinin vekili/temsilcisi sıfatıyla imzalıyorsanız mutlaka ilgili vekaletname/temsile yetkili olunduğunu gösterir belge örneğini ibraz ediniz. Vekaletnamenin noterden düzenlenmiş olması ve Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne (Hakem Heyeti) başvuru yapılmasına yetki verildiğini içermesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerin ibraz edilmemesi halinde başvurunuz işleme alınmayacaktır. Sorunuz olduğu takdirde lütfen Türkiye Bankalar Birliği ile temasa geçiniz.

Adres: Nispetiye Caddesi Akmerkez B 3 Blok Kat 13 34340 Etiler İSTANBUL
Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 0850 222 2 822
Faks: (212) 282 09 46
Web sitesi: http://www.tbb.org.tr


*LÜTFEN TÜM FORMU BÜYÜK HARFLERLE DOLDURUNUZ

BAŞVURU SAHİBİ GERÇEK KİŞİ İSE BAŞVURU SAHİBİ HAKKINDAKİ KİŞİSEL BİLGİLER

BAŞVURU VEKALETEN VEYA TEMSİLEN YAPILIYORSA VEKİLİN/TEMSİLCİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

BAŞVURU BİLGİLERİ

HAYIR
EVET
Yanıtınız EVET ise, NE ZAMAN?

(Banka genel müdürlüğü veya ilgili şubenin cevap tarihini veya cevap süresinin bitimini izleyen altmış gün içinde Heyete iletilmeyen başvurular kabul edilmemektedir.)

HAYIR
EVET
Yanıtınız EVET ise, BANKA YANIT TARİHİ NEDİR?

(Başvuruya konu işlemin veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içinde Heyete iletilmeyen başvurular kabul edilmemektedir.)

(Yargıya intikal eden başvurular kabul edilmemektedir.)

EVET
HAYIR

(Bireysel nitelik taşımayan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan başvurular kabul edilmemektedir.)

EVET
HAYIR

(Bankalar ve sundukları hizmetler hakkında genel mahiyet taşıyan başvurular kabul edilmemektedir.)

EVET
HAYIR

(İflas veya tasfiyesine karar verilen bir bankanın aldığı kararlarla ilgili başvurular kabul edilmemektedir.)

EVET
HAYIR

(Kanunlarda suç olarak ön görülen fiillerle ilgili başvurular kabul edilmemektedir.)

EVET
HAYIR

(Teklif ve değerlendirme aşamasında olup, bankaların fiyatlama politikalarıyla ilgili ve henüz gerçekleşmemiş işlemlerle ilgili başvurular kabul edilmemektedir.)

EVET
HAYIR

(Daha önce Heyet tarafından incelenmiş ve karara bağlanmış olan bir konuyla ilgili başvurular kabul edilmemektedir.)

EVET
HAYIR

(İtiraz hakkınız saklı kalmak kaydıyla, banka tarafından çözüme kavuşturulmuş olan bir konuyla ilgili başvurular kabul edilmemektedir.)

EVET
HAYIR

(Başvuru formunda işlemin ve talebin ne olduğunun somut ve açık olarak belirtilmesi zorunludur.)

TALEP

(Başvuru formunda işlemin ve talebin ne olduğunun somut ve açık olarak belirtilmesi zorunludur.)

Kalan karakter: 500

*Lütfen dikkatle okuyunuz

Beyan:

  • Yukarıda vermiş olduğum tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
  • Başvuru dilekçemin ve eklerinin ilgili bankaya iletilmesine, başvurumun incelenmesini ve değerlendirilmesini teminen Hakem Heyeti ve/veya sekretaryası tarafından talep edilebilecek başvurumla ilgili her türlü bilgi ve belgenin de yapılacak talep üzerine ilgili banka tarafından Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne sunulmak üzere Birliğinize iletilmesine, muvafakat ettiğimi beyan ederim.
  • Bu belge ile Hakem Heyeti’ne sunduğum başvurunun yargıya, tahkime veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne konu olmadığını beyan ederim.
  • Hakem Heyeti’nin kararının tarafıma tebliğ edilmesinin akabinde, mahkemeye, tahkime veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurmam halinde, Türkiye Bankalar Birliği’ne bildirimde bulunmayı kabul ederim.