SIKÇA SORULAN SORULAR

 • 1- Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyeti nedir? (Video)

 • 2- Bireysel Müşteri Hakem Heyetine kimler başvurabilir? (Video)

 • 3- Başvurmadan önce Bankaya yapacağım başvuru sürecinde nelere dikkat etmeliyim? (Video)

 • 4- Başvuruda bulunmak için gerekli belgeler nelerdir? (Video)

 • 5- Hakem Heyetine sözlü başvuruda bulunabilir miyim?

  • Hakem Heyetine sözlü başvuru kabul edilmemektedir.

 • 6- Başvuru formu doldurmaksızın başvuruda bulunabilir miyim?

  • Hakem Heyetine başvuruda bulunulabilmesi için form doldurulması zorunludur. Başvuru formunun tam ve eksiksiz olarak doldurulması, son sayfasının da başvuru sahibi ya da yetkili temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

 • 7- Başvuru formunu nasıl temin edebilirim?

  • Başvuru formu, Türkiye Bankalar Birliği üyesi tüm banka şubelerinden ya da Türkiye Bankalar Birliği internet sitesinin “Tüketiciler İçin" bölümünün "Bireysel Müşteri Hakem Heyeti" alt bölümünden temin edilebilir

 • 8- Başvuru Formu doldurulurken nelere dikkat edilmelidir? (Video)

 • 9- Heyete sunmam gereken Banka yanıtı nasıl olmalıdır? (Video)

 • 10- Başvuru formunun 2. sayfasında yer alan yasal temsilci bölümü hangi durumda doldurulur?

  • Başvuru sahibi adına başka bir kişi tarafından başvuruda bulunulması halinde, ikinci sayfada yer alan “yasal temsilci” bölümü doldurulmalı ve temsile yetkili olunduğunu gösterir bir belge örneğinin de forma ek yapılması gerekmektedir. Heyete başvuru yapılabileceğini gösterir bir belge örneğinin ibraz edilmediği durumda, formun dördüncü sayfasının, yasal temsilcinin yanı sıra başvuru sahibi tarafından da imzalanması yeterli kabul edilir.

 • 11- Hangi başvurular kabul edilmez? (Video)

 • 12- Bankaya faks yoluyla yapılan başvurular kabul edilir mi?

  • Bankaya faks yoluyla yapılan başvurularda, faks makinesinden alınan gönderi teyit belgesi, başvuru teyit belgesi olarak kabul edilmemektedir.

 • 13- Başvurumu hangi yollarla Hakem Heyetine iletebilirim? (Video)

 • 14- Başvurumu nasıl takip edebilirim? (Video)

 • 15- Başvurular nasıl ve ne kadar sürede sonuçlanır? (Video)

 • 16- Bankadan yazılı yanıt temin etmeden başvuruda bulunabilir miyim?

  • Bankadan yazılı ya da elektronik posta iletisi yoluyla bir yanıt temin edilmesi zorunludur. Ancak, bu iki yoldan biriyle yanıt alınamaması halinde Bankaya başvuru yapıldığını gösterir başvuru teyit belgesi sunularak da başvurulabilir.

 • 17- İlgili bankadan belge temin edemiyorum ya da belgeyi kaybettim. Ne yapmalıyım? (Video)  • Bankadan yazılı bir yanıt temin edilemediği durumda, bankaya başvuru yapıldığını ve başvurunun banka tarafından alındığını gösterir yazılı bir belge örneği forma ek yapılmalıdır.
   Aşağıdaki belgeler başvuru teyit belgesi olarak kabul edilmektedir:

   - elektronik posta iletisi yoluyla bankadan alınacak otomatik bir yanıt,
   - iadeli taahhütlü posta alındı belgesi,
   - noter yazısı ya da
   - başvuru dilekçesinin banka tarafından alındığını gösterir banka yetkilisi imzasını taşıyan belge örneği.

   Yazılı bir yanıt ile başvuruda bulunulması durumunda yanıt tarihinden itibaren 60 gün, başvuru teyit belgesiyle başvuruda bulunulması halinde ise teyit belgesi tarihinden itibaren 30 günlük sürenin bitimini izleyen 60 günlük süre içinde Hakem Heyetine başvurulması gerekmektedir.

   Elektronik posta yoluyla alınan yanıt ya da başvuru teyit mesajlarının; tarih, kimden ve kime gönderildiği bilgileri görünür örneğinin iletilmesi gerekmektedir.

   Kredi kartıyla ilgili başvurularda, başvuru teyit tarihinden itibaren 20 günlük sürenin bitmesini izleyen 60 gün içinde başvurulması gerekir.

 • 18- Heyet müşteri lehine karar verirse banka bu karara uymak zorunda mıdır? (Video)

  • Bankalar, müşteri lehine verilen kararlara 3.069.- TL'ye kadar uymak zorundadırlar. Bu tutar 2018 Yılı için geçerli olup, her sene Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan yıllık tüketici fiyat endeksi değişim oranında arttırılır. Heyet kararının kendisine tebliğ edilmesini izleyen 15 gün içinde banka, kararın gereğini yerine getirir, başvuru sahibini bilgilendirir ve her iki işlem ile ilgili olarak Türkiye Bankalar Birliğine yazılı bilgi verir.

 • 19- Birden fazla banka hakkında başvuruda bulunmak için, bir tane başvuru formu doldursam yeterli olur mu?

  • Hakem Heyetine yapılacak başvurular, münferit değerlendirilmekte ve her banka hakkındaki başvuru ayrı bir gündem maddesini oluşturmaktadır. Söz konusu nedenle, aynı içerikte olsa dahi her bir banka hakkında ayrı başvuru formu doldurulması ve ilgili belgelerin temin edilerek ayrı formlara ek yapılması gerekmektedir.