Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Yönetmelik Taslağı Çalıştayı düzenlendi