Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Türkiye'nin ekonomi ve bankacılık tecrübesini Arap bankacılara anlattı

24.04.2019

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Arap Bankalar Birliği tarafından 23 - 25 Nisan tarihlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen "Ekonomik Reformlar ve Yönetişim" konulu Arap Bankacılık Konferansında Türkiye'nin ekonomi ve bankacılık sektöründeki tecrübesini paylaştı.

“Bölgedeki Ekonomik Reform Deneyimleri” başlıklı panelde yer alan Aydın, katılımcılara gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini etkileyen ana akımları, büyümenin sürdürülmesinde ve refah artışının sağlanmasında reformların önemini anlattı. Aydın, 2002 öncesi ile sonrası Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü hakkında Türkiye tecrübesini, bölge ülkelerinin bankacılarına aktardı.

Reformların hazırlanmasında ve uygulanmasında siyasi kararlılık ve siyasi istikrarın önemine dikkat çeken Aydın, Türkiye ekonomisinin reformlar sonrasında daha hızlı büyüdüğünü, istihdamın arttığını, özel sektörün büyümede daha fazla rol aldığını, finansal sektörün özel sektörü daha çok finanse ettiğini belirtti.