Azerbaycanlı Kredi Çalışma Grubu bankalara ziyaretlerde bulundu