Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nebati TBB Yönetim Kurulu'nu kabul etti