Türk Devletlerindeki bankacılara Risk Yönetimi eğitimi verildi

21.11.2023

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi'ne üye ülkelerdeki bankacıların katılımına yönelik olarak Türkiye Bankalar Birliği koordinasyonunda "Risk Yönetimi" çevrim içi semineri düzenlendi.

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Akkaya tarafından verilen eğitimde katılımcılarla; piyasa riskinin ölçülmesi, piyasa risklerinin tespiti, korelasyon modellemesi ve kredi riskinin yönetilmesi konularında bilgiler paylaşıldı. Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verildi.