Sosyal Mühendislik Dolandırıcılığını Önleme Çalıştayı düzenlendi

20.04.2024

T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği işbirliğiyle 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Sosyal Mühendislik Dolandırıcılığını Önleme Çalıştayı gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın katılımları ile gerçekleştirilen Çalıştaya, Bakanlığın ilgili birimleri ile Yargıtay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TOBB, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu ve çok sayıda kamu ve özel banka temsilcisi ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlayarak görüş alışverişinde bulundu.

Çalıştayda yapılan değerlendirmeler sonucunda;

• Koordinatör kurum ile ilgili tüm paydaşların işbirliği içinde çalışarak gerekli bilgi paylaşımının sağlanması ve belirlenen ortak yol haritasının tüm ilgililer tarafından eşzamanlı bir şekilde izlenebilmesi,
• Sosyal mühendislik dolandırıcılığı ile mücadelede eğitim, regülasyon ve teknoloji alanlarında yapılacak çalışmaların güncellenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması,
• Dolandırıcılıkla ilişkili risk faktörlerinin yeknesaklaştırılması ve tüm ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından aynı risk faktörleri için aynı önlem ve politikaların izlenmesinin sağlanması,
• Yeni dolandırıcılık yöntemlerinin ülkemize sıçramadan önlenmesi amacıyla dünya genelinde uygulanmakta olan dolandırıcılık yöntemlerinin takip edilmesi,
• Hassas tüketiciler olarak gruplanan yaşlı, engelli, çocuk gibi görece daha savunmasız konumdaki tüketiciler için tüm paydaşlar tarafından ortak politika ve tedbirler geliştirilmesi,
hususlarının ülkemiz tüketicilerinin ekonomik çıkarlarının korunması ve ticari hayatın dürüst ve sağlam bir zeminde

sürdürülmesi açısından önem arz ettiği vurgulandı.