Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi’nin dördüncü toplantısı Özbekistan’da yapıldı

08.05.2024

Sekretaryasını ve başkanlığını Türkiye Bankalar Birliği’nin üstlendiği Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi’nin (TDBBK) dördüncü toplantısı Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapıldı.

Toplantı vesilesiyle ev sahibi Özbekistan Bankalar Birliği tarafından finansal trendlerin konu edildiği bir de konferans düzenlendi. Konferansta finansal teknolojiler, dolandırıcılıkla mücadele ve İslami bankacılık konuları işlendi.

TDBBK’nın Yönetim Kurulu Başkanı statüsüyle Konferans’ın açılış konuşması yapan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, “Paylaştığımız Türk dünyasının ortak tarih ve kültürel birikiminden aldığımız gücü; ekonomi ve bankacılık sektörlerimizi geliştirmek için kullanıyoruz. Devletlerimiz arasında oluşan sağlam temellere dayalı siyasi ve toplumsal ittifakı ekonomik alanda da somutlaştırmak istiyoruz. Birliklerimizin, temsil ettiğimiz üyelerin; yakın ve koordineli etkileşimiyle kurulacak iş birliklerinin birçok alana sirayet ederek; ticaret, turizm, sanayi ve finansal sektörlerimizi çok daha güçlü hale getireceğine inanıyoruz” dedi.

Konsey toplantısına ev sahipliği yapması dolayısıyla Özbekistan Bankalar Birliği Başkanı Bahtiyar Hamidov’a teşekkür eden Alpaslan Çakar, “2022’de İstanbul’da başladığımız yolcuğa, geçen yıl Bakü, bu yıl da Taşkent’le devam ediyoruz. Bu yılki toplantılara ev sahipliği yapması, bizleri en güzel şekilde ağırladığı için Sayın Hamidov’a şükranlarımı sunarım” dedi. Konsey Başkanı Çakar, “Her yıl bölgesel meseleleri konuşmak, bankacılar ve iş insanlarından gelen talepleri değerlendirmek için bir araya geliyor, gelecek yıl için çalışmalarımızı planlıyoruz. Yıl içinde üye ülkelerdeki bankacıların mesleki gelişimi için eğitim iş birliklerimiz oluyor. Risk yönetiminden, uluslararası finansal raporlama, muhabir bankacılık gibi birçok konuda gerek uzaktan gerekse fiziki eğitimler düzenledik” diye konuştu.

Konferansın ardından yapılan TDBBK Konsey toplantısında geçen yıla ilişkin çalışmalar hakkında üyelerden bilgi alınarak, gelecek dönem faaliyetlerine ilişkin istişarelerde bulunuldu. Toplantıda; Azerbaycan Bankalar Birliği, Kazakistan Bankalar Birliği, Kırgızistan Bankalar Birliği, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Macaristan Bankalar Birliği, Özbekistan Bankalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği yer aldı.

Türkçe konuşan ülkelerde kurulmuş banka birliklerini bir araya getirmek üzere 2022 yılında kurulan Konsey, üye ülkelerdeki finansal kuruluşlar arası iş birliğini geliştirerek; reel sektöre ve ülke ekonomilerine pozitif çıktılar üretmeyi amaçlıyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye banka birliklerinin kurucu üyesi olduğu TDBBK’da Gürcistan, Macaristan ve KKTC banka birlikleri de gözlemci üye olarak yer alıyor.