Yönetim Kurulu Başkanı Seçimi

Yönetim Kurulu Başkanı Seçimi

Yönetim Kurulu’nun 31 Mayıs 2022 tarihindeki toplantısında yapılan seçimde, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sayın Alpaslan Çakar seçilmiştir.

Sosyal Projeler ve Destekler

Sosyal Projeler ve Destekler

Türkiye Bankalar Birliği ülkesi ve milletine fayda sağlamak için sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmakta ve bu çerçevede işbirlikleri kurmaktadır.  2003-2015 yılları arasında sürdürülen "Çok Yaşa Bebek" projesi ile 66 ildeki 135 hastaneye cihaz desteği sağlanmıştır. Devamı için tıklayınız.

Vizyon ve Amaç

Vizyon

İstikrarlı, güvenli ve kapsayıcı bir finansal ekosistemin sürdürülmesi ve bankacılık sektörünün ekonomiye olan desteği için değer katarak temel paydaşlarımız nezdinde genel memnuniyeti artırmak.

Amaç

Paydaşlarımızın ihtiyaçlarına duyarlı, kapsayıcı, araştırmacı ve yenilikçi bir yaklaşımla, finans sektörünün hak ve menfaatlerini koruyarak, rekabet gücünün artırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine ve bankacılık mesleğinin gelişmesine katkıda bulunarak, finansal istikrara, sürdürülebilir büyümeye ve toplumsal kalkınmaya destek olmaktır.