Amaç

Bankaların sorumluluğunda olan ithalat ve ihracata ilişkin kambiyo taahhüt hesaplarının elektronik ortamda takip edilmesi ve kapatılması, işlemlerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilebilmesini teminen; gümrük mevzuatının Avrupa Birliği gümrük mevzuatına uyum çerçevesinde değiştirilerek tüm gümrük işlemlerinin Gümrük Müsteşarlığı BİLGE sistemi çerçevesinde elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, dış ticaret işlemlerinin gümrüklerde sağlıklı ve süratli bir şekilde sonuçlandırılması ve bankaların teknolojik alt yapılarında, bu işlemleri gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak şekilde gerekli değişikliklerin yapılmasıdır.

Sekreterya

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Bölümü