Amaç

Yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar nezdinde açılan altın depo hesapları arasında elektronik transferin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılacak ortak çalışmalarda sektörü temsil etmektir


Sekreterya

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Bölümü