Amaç

Elektronik ticaretin yaygın ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli ortamı sağlayıcı düzenleme çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Sekreterya

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Bölümü