Amaç

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından yürütülmekte olan Kimlik Paylaşım Sistemi’nin (KPS) bankaların kullanımına açılması çalışmalarını yürütmek üzere faaliyette bulunmak.

Sekreterya

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Bölümü