Amaç

Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında bilgi alışverişi yapılması amacıyla çalışmalar yapmak üzere faaliyette bulunmaktadır.

Sekreterya

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Bölümü