Amaç

T.C. Merkez Bankası tarafından yürütülmekte olan ödeme sistemleri kanunu ve ilgili yasal düzenleme çalışmalarına bankaların etkin katılımını sağlamak üzere kurulmuştur.

Sekreterya

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Bölümü

Dokümanlar