Amaç

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği ve ilgili diğer tebliğler kapsamında bankalarca T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılan raporlamalarla ilgili konuları değerlendirmek, karşılaşılan sorunları görüşmek ve çözüm önerileri oluşturmak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bankalardan görüş ve önerini almak, sektöre ilişkin ortak görüş oluşturmak, uygulama standartları belirlemek ve ortak çalışmalara katılmaktır.

Sekreterya

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Bölümü