Amaç

Bankaların banka kartları ve kredi kartları uygulamaları ile ilgili ortak konularda çalışmalarda bulunmak, yapılacak düzenlemelerle ilgili görüş almak, değerlendirmek  ve görüş oluşturmak, uygulamalar hakkında bankalardan gelen talepleri değerlendirmek ve gerek görülmesi durumunda ilgili mercilere nezdinde  girişimde bulunmak. 

Sekreterya

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri