Amaç

Bankacılık etik ilkeleri uygulamasında gündeme gelebilecek konuları görüşmek ve öneriler hazırlamak amacıyla kurulmuştur.