Amaç

Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM) tarafından yürütülmekte olan, çek imajlarının elektronik ortamda görüntülenebilmesi ve transferini de sağlayacak, elektronik çek takas sistemi projesi çalışmalarına katılmak ve bu kapsamda yürütülen çalışmalara destek vermek, mevcut çek takas sisteminde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirerek ve ilgili mercilere iletilmesini sağlamak,  5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında bankalarca yapılan raporlamalara ilişkin konularda ortak çalışmalar yürütmek ve bu konuda ilgili ororiteler nezdinde girişimlerde bulunmak ve başta elektronik çekler ile karekodlu çekler olmak üzere çeklerle ilgili diğer konularda ortak çalışmalar yürütmektir. 


Sekretarya

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Bölümü