Amaç

Dijital bankacılığa ilişkin konularda çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Sekreterya

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Bölümü