Amaç

Sektörümüze yönelik ortak eğitim stratejilerinin belirlenmesi, bu çerçevede Birliğimiz eğitim faaliyetlerinin, bankalarımızın ihtiyaçları paralelinde şekillendirilmesi ve eğitim alanında ortak projelerin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. 


Sekretarya

Mesleki Gelişim ve Eğitim Bölümü