Amaç

Yönetim Kurulumuzun 25 Mayıs 2004 tarihli toplantısında, yeni faaliyet döneminde ekonomi politikalarının izlenmesi, makro ekonomik gelişmelerin finansal sistem ve bankacılık sektörüne etkilerinin ve muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde Yönetim Kurulu üyesi ve Denetçi bankalar ile çalışmalara katılmak isteyen diğer üyelerimizin ekonomistlerinin katılımıyla Ekonomi Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verilmiştir.

Çalışma Grubu, makro ekonomi ve bankacılık alanlarını düzenli bir şekilde takip edebilmek amacıyla, Makro Ekonomi Alt Çalışma Grubu ve Bankacılık Alt Çalışma Grubu adlarıyla iki tane alt komite oluşturmuştur. Alt komitelerin, Ekonomi Çalışma Grubuna düzenli olarak sunum ve bilgilendirme hazırlamaları; ayrıca daha sonra seçilecek belirli konular üzerinde araştırma faaliyetlerinin de yürütülmesi amacıyla yeni komiteler kurulması kararlaştırılmıştır

Sekreterya

Araştırma, İstatistik ve Sektör Düzenlemeleri

Sunumlar