Amaç

Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde tutulan araç sicil kayıtlarına elektronik ortamda rehin ve fek işlemleri gerçekleştirme amacıyla oluşturulan çalışma grubudur.

Sekreterya

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Bölümü